Interkadra.pl

Recruitment services

Om oss

InterKadra er autorisert av den polske stats rekrutteringsbyr? med hovedkontor i Krakow- Polen. Vi tilbyr v?re klienter profesjonelle l?sninger innen rekruttering og utvelgelse samt midlertidig ansettelse.

more >>

Interkadra i EU

V?re h?ye m?l og effektive metoder skyldes godt samarbeid med b?de mindre bedrifter og verdenskjente konsern.

more >>

V?re tjenester

InterKadra tilbyr forskjellige profesjonelle rekrutterings tjenester fra utvelgelse til assesment center, organisering av jobbintervju og m?ter med potensielle arbeidere. Vi utf?rer ogs? oversettelser av n?dvendige dokumenter. I tillegg organiserer vi arbeidstakeres reise til riktig arbeidsted.

more >>

Kompetanse

V?r bredeste erfaring er innenfor f?lgende sektorer:

more >>

Garantier

Vi garanterer for den valgte arbeidstaker, f.eks. ved at vi tar det fulle ansvar dersom arbeidstaker bryter kontrakten eller manlger tilstrekkelig kvalifikasjon innen én m?ned etter ansettelse.

more >>

Hvordan arbeider vi?

Under rekrutterings prosessen, utf?rer v?re konsulenter en serie sortering og utvelgelse aktiviteter for ? kunne tilby deg de best egnede kandidatene.

more >>

Pr?v oss!

Vi kan tilby deg tilgang til et bredt marked av polsk arbeidskraft, som er fullt av kvalifiserte og ambisi?se arbeidere.

more >>